Liên hệ

Liên hệ

Anh em nào muốn hợp tác với mình thì gửi email qua đây nhé.

mailto:[email protected]

Năm trăm anh em gái, trai, già, trẻ, bê đê, gay, les, bla bla bla tụ họp lại đê….

Facebook cá nhân

Fan Page

Youtube

Dailymotion

Slack,Slack của chúng ta sẽ có địa chỉ là https://giabao.slack.com và nếu bạn muốn gia nhập, hãy điền email của bạn vào dưới bình luận. Sau đó mình sẽ mời bạn vào trang Slack của mình trong vòng 5 ngày.

Hay mọi người có thắc mắc gì thì cứ điền vào Form này mình sẽ trả lời tận tình.

 

 

Scroll Up